Czołem, nurkowie! Tematem tego wpisu jest nurkowanie w cenotach.

Słowo cenota wywodzi się z języka maya, należącego do grupy jukatańskiej majańskiej rodziny językowej (dzonot lub ts’onot), co tłumaczy się jako „studnia“. Cenota jest naturalną zagłębieniem w wapiennym podłożu skalnym, spowodowaną erozją wodną. Rozpadlina taka, powstała przez zapadnięcie się tego podłoża, odsłania płynące pod wapieniem wody gruntowe. Cenoty, kojarzone głównie z półwyspem Jukatan w Meksyku, były zwykle używane przez starożytnych Majów do celów rytualnych – głównie składania ofiar.

Cenoty to popularne formy geologiczne w regionach na niskich szerokościach geograficznych, występują głównie w liniach brzegowych, zbudowanych z młodych, post-paleozoicznych wapieni.

Zanurkujmy wspólnie w cenotach, świętych majańskich wodach!

Nurkowanie w cenotach
Tagged on:             

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert